Ortodontik Tedaviler Neden Önemlidir?

Çapraşık ve düzensiz dizilime sahip dişlerde ağız hijyenini sağlamak zordur. İleri düzeydeki problemler, diş eti hastalıkları ve hatta diş kayıpları ile sonuçlanabilmektedir. Tedavi edilmeyen ortodontik problemlerin varlığında dişlerde aşınmalar, diş eti ve kemiklerde stres ve tüm bunların sonucunda çene ekleminde meydana gelen hastalıklar yüz, baş ve boyun ağrılarına neden olabilmektedir.

Fonksiyonel olduğu kadar estetik açıdan da olumsuzlukları mevcuttur. Ortodontik tedavilerle sadece dişler düzgün sıralanmakla kalmaz dişlerin dudaklarla ve çene ile ilişkisi düzeltilerek güzel bir gülüş sağlanmaktadır. Bu da kişilerin kendine güvenlerini ve sosyal durumlardaki başarılarını olumlu etkilemektedir.

Ortodontik Tedavide İlk Muayene Ne Zaman Olmalı?

Ortodontik tedavilerde ilk muayene 7 yaş civarında yapılmalıdır. Daimi dişlerin süremeye başladığı bu dönemde tespit edilen herhangi bir anomali eğer bu dönemde tedavi edilirse sonrasında daha büyük problemlerin oluşması engellenir. Ayrıca bu dönemde büyüme-gelişme devam ettiğinden tedaviler daha hızlı ve kalıcı olmaktadır.

Erken dönem tedavilerin olumlu etkilerinin yanında ortodontik tedavide belirli bir yaş sınırı yoktur.  Her yaşta ortodontik tedavi yapılabilir burada önemli olan nokta olan kemik içerisinde yer alan dişlerin periodontal (diş eti sağlığı) açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesidir. Ancak sağlıklı dişlerde diş hareketi mümkündür.

Ortodontide Erken Dönem Tedavilerin Önemi

Erken dönem tedaviler; parmak emme, uzun süre emzik kullanımı, dil itimi, ağız solunumu, yanlış dil pozisyonu ve fonksiyonu gibi yumuşak doku kaslarının fonksiyon bozukluğu sonucu meydana gelen problemlerin tedavisini kapsamaktadır. Günümüzde ağız ve ağız çevresi kasların fonksiyonunun yüz gelişimi ve kapanış bozukluğu arasında bir ilişki olduğu kabul görmüş bir gerçektir. Yani yumuşak dokularda meydana gelen fonksiyon bozukluğu çenelerin gelişimi, dişlerin ark formunu ve hatta diş pozisyonlarını olumsuz etkilemektedir. Bu sebepten ötürü yumuşak dokularda fonksiyon bozukluğu yaratan kasların doğru şekilde çalışmaları için eğitilmeleri gerekmektedir. Erken dönemde yapılan tedavilerin ana amacı budur.

Erken dönem tedavilerle birlikte; kapanış bozukluğunun şiddetinde azalma, yüz gelişiminde olumlu etkiler, olası çekim ihtiyacının azalması, daha sonra yapılacak olan ortodontik tedavinin stabilitesinin artması ve hatta ortodontik tedaviye olan ihtiyacın ortadan kalkması gibi etkiler görülmektedir.

Çocuğunuzdaki Hangi Dişsel Problemler İçin Ortodontiste Görünmeli?

Erken çocukluk döneminde tespit edilen ortodontik problemler ileri dönemde daha da karmaşık ve tedavi zor hale gelmeden müdahale edilmelidir. Bunların başında bebeklik döneminden kalma zararlı alışkanlıklar verilebilir. Örneğin uzun süre emzik emme, parmak emme ve ağız solunumu gibi büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen davranışlar çene ve dişlerin gelişimini de etkilemekte ve tespit edildiği anda erken dönemde tedavileri yapılmalıdır. Basit hareketli bir apareyle çözülebilecek bu problemler eğer tedavisi yapılmaz ve bu şekilde büyüme ve gelişme tamamlanırsa ileride tedavisi zor bir durum haline gelebilir.

Çocuğunuzun dişlerinin gelişim döneminde hangi durumlarda ortodontiste görünmelisiniz?

*Parmak emme, dudak emme gibi durumlardaki ön dişlerin fırlaklığı durumlarında

*Alt çenenin büyümesinin yetersiz olduğu ve alt çenenin geride konumlandığı durumda

*Ağız solunuma bağlı çene darlığı ve açık kapanış durumlarında

*Bir veya birkaç üst dişin alt dişlerin gerisinde kapandığı durumlarda

*Üst çene darlığına bağlı üst çene dişlerinin alt çene dişlerine göre daha içerde olduğu durumlarda

*Çok şiddetli çapraşıklığa bağlı bazı dişlerinin sürememesi durumunda

*Dişler arasında bir ya da birden fazla boşlukların olduğu durumlarda ortodonti uzmanına muayene olmak gerekmektedir.