FLAP1Oluşan periodontal cepler kök yüzeyi temizliği (küretaj) ile tedavi edilemediğinde cerrahi olarak diş etlerine uygulanan tedavidir. Cerrahi olarak açılan dişeti altındaki kemiklerin desteklenebileceği durumlarda sert doku greftleri ile kaybedilen kemik dokunun da geri kazanılmasına çalışılır.

Diğer Tedaviler