Dişlerin damar sinir paketinin bulunduğu boşluğa pulpa denir. Endodonti, diş pulpasında oluşan sorunların tedavisini içerir.

Endodontik tedaviler önceleri; vital pulpa ve devital pulpa tedavileri olarak adlandırılırken, günümüzde rejeneratif endodonti tedavileri kavramı ön plana çıkmıştır.

Rejeneratif endodontik tedavi; pulpada kalan kök hücrelerini koruyarak yeni doku oluşumuna yardımcı olmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Özellikle kök ucu kapanmamış, kök gelişimi devam eden dişlerde pulpanın zarar görmesi sonucu kök ucunun kapanmasının sağlanması yani apeksifikasyonun gerçekleşmesi için yapılan rejeneratif endodonti tedavisi oldukça yaygın kullanılmaya başlanmıştır.

Kanal tedavisi; pulpanın zarar görmesi ve yenilenemez duruma geldiğinde yapılan tedavidir. İltihaplı veya ölü diş pulpası çıkarılır. Kanallar şekillendirilir, yıkanır ve biyouyumlu kanal dolgu malzemesi ile doldurulur. Kanal tedavisinin günümüzde yayınlanan bilimsel başarı oranı yüzde 90-95 seviyelerindedir.

Kanal tedavisi yenilenmesi (Retreatment); kanal tedavisinin başarısız olduğu durumlarda kök ucunda enfeksiyon gelişmesi ve kemiği de etkilemesi nedeniyle yeniden kanal tedavisi yapılmasıdır.

Apikal rezeksiyon; yapılan kanal tedavisinin iltihabı iyileştirmek için yetersiz kaldığı durumlarda kök ucundaki kısmın cerrahi olarak alınması işlemidir.

Diğer Tedaviler