Çocuk diş hekimliği bebeklik çağından itibaren öncelikle koruyucu hekimlik ile başlar. Pedodontide başlıca tedaviler:

1-Süt dişlerinin çürükten korunması için; beslenme alışkanlıklarının, hijyen alışkanlığının kazandırılması ve fissür örtücü, flour vb koruyucu tedavilerin uygulanması.

2-Sürme takibinin yapılması, çekimi gereken dişlerin erken dönemde yer tutucular ile yerlerinin korunması.

3-Çürük sebebiyle oluşan doku kaybının cam iyonomer, kompozit dolgu veya gerektiğinde kron-kaplama ile tedavi edilmesi.

4-Çürük tedavisinde amputasyon yapılarak dişin damar sinir paketinin bir kısmının veya kanal tedavisi ile tamamının çıkarılarak dişin ağızda tutulması.

5-Parmak emme gibi alışkanlıkların engellenmesini sağlayan alışkanlık kırıcıların yapılması.

6-Ağız solunumu gibi fizyolojik sorunların belirlenip takibi ve gerekli durumlarda KBB uzmanlarıyla multidisipliner çalışma.

7-Diş sürmesi, çene gelişimi sürecinin takip edilerek gerekli ortodontik ihtiyacın belirlenmesi.

Diğer Tedaviler